17 Φεβρουαρίου, 2021 in Ε.Σ.Π.Α. Επιδοτήσεις, Επιχειρήσεις

Δράση «e-λιανικό»

Δράση «e-λιανικό» - Ξεκινάνε οι υποβολές αιτήσεων επιχορήγησης για τη δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) στις 22.02.21 Σκοπός της δράσης είναι η επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων για την δημιουργία... Read More
12 Φεβρουαρίου, 2019 in Ε.Σ.Π.Α. Επιδοτήσεις, Συμβουλευτική

Νέο Πρόγραμμα Επιδότησης Επιχειρήσεων «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας»

Νέα Δράση Επιδότησης Επιχειρήσεων για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων Λιανικού Εμπορίου – Εστίασης – Εκπαίδευσης και Μέριμνας Η Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται: στο λιανικό εμπόριο στην παροχή υπηρεσιών εστίασης την παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης–κοινωνικής μέριμνας προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης…

Read More
11 Οκτωβρίου, 2018 in Ε.Σ.Π.Α. Επιδοτήσεις, Επιχειρήσεις, Συμβουλευτική

Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου στις τουριστικές περιοχές

Η νέα Δράση «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» του ΕΠΑνΕΚ στοχεύει στην ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές και ειδικότερα σε περιοχές που διαθέτουν σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους και τουριστική δυναμική. Βασική προϋπόθεση συμμετοχής στη Δράση είναι η συνεργασία μεταξύ φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των οικείων Εμπορικών Συλλόγων / Επιμελητηρίων. Ειδικότερα δύνανται να υποβάλλουν προτάσεις τα παρακάτω Σχήματα:…

Read More

Τελευταία Άρθρα

12 Φεβρουαρίου, 2019

Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων

11 Οκτωβρίου, 2018

Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου στις τουριστικές περιοχές

11 Οκτωβρίου, 2018

“Ποιοτικός εκσυγχρονισμός” Επιδοτούμενη δράση

11 Οκτωβρίου, 2018

Ψηφιακή ενίσχυση επιχειρήσεων έως 400.000ευρώ

14 Φεβρουαρίου, 2018

«I LIVE GREEN»

14 Φεβρουαρίου, 2018

2 η Τροποποίηση του Υπομέτρου 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών”

13 Φεβρουαρίου, 2018

Ορισμός Αξιολογητών για τη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

13 Φεβρουαρίου, 2018

Μηδενική η απορρόφηση πόρων σε 3 δράσεις του ΕΣΠΑ

12 Φεβρουαρίου, 2018

Αποσαφήνιση και διευκρίνιση σημείων της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης

9 Φεβρουαρίου, 2018

Προκήρυξη του προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ»