fbpx
was successfully added to your cart.

Καλάθι

Νέο Πρόγραμμα Επιδότησης Επιχειρήσεων «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας»

Νέα Δράση Επιδότησης Επιχειρήσεων για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων Λιανικού Εμπορίου – Εστίασης – Εκπαίδευσης και Μέριμνας Η Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται: στο λιανικό εμπόριο στην παροχή υπηρεσιών εστίασης την παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης–κοινωνικής μέριμνας προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης…

Continue Reading

Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου στις τουριστικές περιοχές

Η νέα Δράση «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» του ΕΠΑνΕΚ στοχεύει στην ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές και ειδικότερα σε περιοχές που διαθέτουν σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους και τουριστική δυναμική. Βασική προϋπόθεση συμμετοχής στη Δράση είναι η συνεργασία μεταξύ φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των οικείων Εμπορικών Συλλόγων / Επιμελητηρίων. Ειδικότερα δύνανται να υποβάλλουν προτάσεις τα παρακάτω Σχήματα:…

Continue Reading

“Ποιοτικός εκσυγχρονισμός” Επιδοτούμενη δράση

Η νέα Δράση “Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός” προϋπολογισμού 150 εκατ. ευρώ στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, των εξαγωγικών τους δυνατοτήτων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης. ΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επιλέξιμες επιχειρήσεις για την χρηματοδότηση της δράσης είναι οι Υφιστάμενες Μεσαίες Επιχειρήσεις οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης: έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές…

Continue Reading

Ψηφιακή ενίσχυση επιχειρήσεων έως 400.000ευρώ

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), το υπουργείο δημοσίευσε δύο χρηματοδοτικά προγράμματα οι οποίες στοχεύουν στην ψηφιακή αναβάθμιση πολύ μικρών, μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων. Η δράση «Ψηφιακό Βήμα» προϋπολογισμού 35 εκατ. ευρώ αφορά σε ψηφιακά ανώριμες επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο προϋπολογισμού από  5.000 ευρώ μέχρι το 50% του μέσου κύκλου εργασιών των δύο διαχειριστικών χρήσεων που προηγούνται του έτους…

Continue Reading

Αυξήθηκαν 35% οι ιδρύσεις Ι.Κ.Ε.

Αύξηση της τάξης του 35% στις ιδρύσεις Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) καταγράφηκε στο μητρώο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, στο χρονικό διάστημα μεταξύ Οκτωβρίου 2016 και Ιουνίου 2017, συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα έναν χρόνο πριν (Οκτώβριος 2015 – Ιούνιος 2016). Από την ανάλυση των στοιχείων του μητρώου το τελευταίο 9μηνο (Οκτώβριος 2016 – Ιούνιος 2017) προκύπτει ανοδική τάση ιδρύσεων Ιδιωτικών…

Continue Reading

8 από τα 12 σχήματα εγκρίθηκαν για μια θέση στις χρηματοδοτήσεις του EquiFund.

Συνεχίζεται η αξιολόγηση των επενδυτικών εταιρειών που διεκδικούν μια θέση στις χρηματοδοτήσεις του EquiFund. Μέχρι τώρα φαίνεται να έχουν εξασφαλίσει το εισιτήριο οκτώ σχήματα, ενώ αναμένεται να προστεθούν άλλα τέσσερα. Σύμφωνα με άρθρο στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, έκλεισε το ταμείο των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων. Στο ταμείο αυτό που το EquiFund θα ενισχύσει επενδυτικά κεφάλαια ιδιωτικών συμμετοχών (Private Equity Funds), το εισιτήριο εκτιμάται…

Continue Reading

Για θεωρητική και πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα

Τροποποίηση της Πράξης «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» με στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε περίπου 30.000 άνεργους νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης οι οποίες περιλαμβάνουν: • θεωρητική κατάρτιση των ωφελουμένων 80…

Continue Reading

100 θέσεις υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2016 -2017

Ανακοίνωση προγράμματος χορήγησης υποτροφιών αριστείας για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα από το Ι.Κ.Υ. Ακαδ. Έτους 2016-2017 Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών θα προκηρύξει 100 θέσεις υποτροφιών για το ακαδ. έτος 2016 -2017, με σκοπό την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα σε τέσσερις (4) θεματικές περιοχές αιχμής. Η κατανομή των θέσεων θα γίνει, ενδεικτικά, ως ακολούθως: 25 υποτροφίες για μεταδιδακτορική έρευνα…

Continue Reading

4500 επιχειρήσεις χρησιμοποίησαν το πληροφοριακό σύστημα που υποστηρίζει την ηλεκτρονική υποβολή γνωστοποίησης αδειοδότησης

Νέα εποχή για το επιχειρείν το πληροφοριακό σύστημα για την αδειοδότηση και την έναρξη λειτουργίας επιχειρήσεων Περισσότερες από 4500 επιχειρήσεις χρησιμοποίησαν κατά τον πρώτο μήνα λειτουργίας του, το πληροφοριακό σύστημα που υποστηρίζει την ηλεκτρονική υποβολή γνωστοποίησης, την διαδικασία με την οποία απλοποιείται ριζικά η αδειοδότηση και επιταχύνεται η έναρξη λειτουργίας επιχειρήσεων. Μέχρι πρόσφατα, απαιτούνταν τουλάχιστον 30 μέρες κατά μέσο όρο για την έκδοση μιας…

Continue Reading

Στήριξη καινοτόμων επιχειρήσεων έρευνας και τεχνολογίας μέσω φοροαπαλλαγών

Μία Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που αναμενόταν εδώ και καιρό από την επιχειρηματική κοινότητα και καθορίζει τα «Κριτήρια χαρακτηρισμού δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων» δημοσιεύθηκε πρόσφατα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ ΒΆ 2351/ 11.07.2017). Η ΚΥΑ αυτή αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό θεσμικό εργαλείο για την στήριξη καινοτόμων επιχειρήσεων μέσω της φοροαπαλλαγής που παρέχεται για δαπάνες ερευνητικού εξοπλισμού και…

Continue Reading