fbpx
was successfully added to your cart.

Καλάθι

Νέα πρόσκληση με τίτλο «Επέκταση. Αναβάθμιση των Υποδομών Υγείας»

Νέα πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 – 2020» του άξονα προτεραιότητας 2.β «Υποδομές στήριξης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού». Ο περιφερχειάρχης Θεσσαλίας με ανακοίνωσή του καλεί τους παρακάτω δυνητικούς δικαιούχους: 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ…

Continue Reading

Επιδότηση Δράσης «Σύστημα Προελέγχου Επιβατών Πτήσεων»

Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης αποφάσίσε την ένταξη της Δράσης με τίτλο «Σύστημα Προελέγχου Επιβατών Πτήσεων (Advanced Passenger Information System – APIS)». Η Δράση συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας/Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις. Ο μοναδικός δικαιούχος που είναι το ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (Α.Ε.Α.) αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της Δράσης «Σύστημα Προελέγχου Επιβατών Πτήσεων (Advanced Passenger Information System – APIS)», συνολικής…

Continue Reading

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων του προγράμματος «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων»

Μετά από μεγάλη καθυστέρηση ανακοινώθηκε η Απόφαση του Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων και του Καταλόγου με τη βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)». Οι Δυνητικοί Δικαιούχοι του Παραρτήματος ΙΙ της Απόφασης, θα πρέπει το αργότερο έως…

Continue Reading

Πρόσκληση πιλοτικού προγράμματος για την προώθηση της απασχόλησης των νέων 18-24 και 25-29 ετών

Με ανακοίνωσή του ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου καλεί τους δικαιούχους: Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ/YEI) Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού(ΟΑΕΔ)  μεμονωμένα ή σε σύμπραξη για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω…

Continue Reading

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο Πλαίσιο του Μέτρου 19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του Leader»

Νέα ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που αφορά την πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιου του μέτρου19 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤοΚ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 Η δημόσια δαπάνη ΕΓΤΑΑ ανέρχεται στα 20.000.000 € Για την υποβολή του Φακέλου Α ως…

Continue Reading

Νέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 1.295 ανέργων ηλικίας 25-29 ετών

Όπως ανακοινώθηκε επίσημα από τον Ο.Α.Ε.Δ. υπεγράφη η σχετική Υπουργική Απόφαση για το πρόγραμμα που αφορά την δυνατότητα πρόσληψης σε νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, επιτηδευματίες, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και γενικά εργοδότες που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα. Προσφέρει σε 1.295 ανέργους νέους ηλικίας 25-29 ετών που συμμετείχαν και ολοκλήρωσαν τα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για ανέργους…

Continue Reading

1η Πρόσκληση για την Υποβολή Αιτήσεων στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας»

Ξεκίνησε το νέο πρόγραμμα  4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του ΠΑΑ 2014-2020 που είναι πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις  και επιθυμούν να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο της δράσης 4.2.2 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό προϊόν ( μη γεωργικό προϊόν)». Στόχοι της δράσης είναι: α) η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων των ανωτέρω κλάδων…

Continue Reading

Εκδόθηκε η προκήρυξη για τη δράση «Κομφούζιο» προϋπολογισμού 15 εκατ. ευρώ

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων – Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων/ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ εξέδωσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδόπτερων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)», του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020. Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 15 εκατομμύρια €. Η υποβολή αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται…

Continue Reading

Ξεκίνησαν οι υποβολές του προγράμματος Τριτοβάθμιας_Εκπαίδευσης

Ξεκίνησαν οι υποβολές της πρώτης περιόδου για το πρόγραμμα “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ”. Λίγα λόγια: Η δράση «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» αφορά στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων με 100% επιδότηση για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο χωρίς να συστεγάζονται επιχειρήσεις. Σε ποιους απευθύνεται:…

Continue Reading

Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση ΜΜΕ

Περιγραφή Η δράση «Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση ΜΜΕ» αποτελεί εξειδικευμένη δράση, με χαρακτήρα οριζόντιας προσέγγισης ως προς το στόχο (εξωστρέφεια) αλλά έντονα προσανατολισμένη στην οικονομική υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τόσο μεταποιητικών όσο και άλλων κλάδων με προτεραιότητα στους οκτώ από τους εννέα (πλην τουρισμού) στρατηγικούς τομείς της χώρας, που επιθυμούν τη βελτίωση της εξωστρέφειας τους και την ισχυροποίηση της ανταγωνιστικής τους θέσης…

Continue Reading