fbpx
was successfully added to your cart.

Καλάθι

Στο επόμενο δίμηνο το Εξοικονομώ κατ’οίκον

Άμεσα αναμένεται το νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ΄οίκον με προϋπολογισμό ύψους 300 εκατ. ευρώ και θα αφορά 40.000 κατοικίες. Ο προϋπολογισμός για κάθε αίτηση στο Εξοικονομώ κατ΄οίκον θα φτάνει στις 25.000 ευρώ (250 ευρώ ανά τετραγωνικό). Ανάλογα με το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος το βασικό ποσοστό επιχορήγησης κυμαίνεται από 25% έως 60% ενώ μπορεί να φτάσει κατ’ ανώτατο το 70% της δαπάνης….

Continue Reading

Πρόγραμμα για 3.494 θέσεις πλήρους απασχόλησης σε 17 Δήμους

Το σύστημα ανοίγει την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017 και ώρα 10:00 μέχρι και την Δευτέρα 24 Ιουλίου 2017 και ώρα 12:00 για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, για 3.494 θέσεις πλήρους απασχόλησης, που δημιουργούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας (Β΄κύκλος) σε 17 Δήμους θύλακες…

Continue Reading

3η πρόσκληση INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020

Ανακοινώθηκε η 3η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την αντιμετώπιση του προσφυγικού-μεταναστευτικού ζητήματος στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020 το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ). Στόχος του προγράμματος είναι η αντιμετώπιση του προσφυγικού/μεταναστευτικού ζητήματος στη διασυνοριακή περιοχή συνεργασίας του Προγράμματος (Άξονας Προτεραιότητας 3-Ειδικός Στόχος 3.1.) Το πρόγραμμα απευθύνεται: Α) Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Ελλάδας -Επιτελική…

Continue Reading

Ως τέλη Ιουλίου το πρόγραμμα Ενίσχυσης Τουριστικών Επιχειρήσεων

Αναμένεται άμεσα η δημοσίευση του Προγράμματος Ενίσχυσης της Ίδρυσης και λειτουργίας Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων Η δράση αφορά στην ενίσχυση της υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου για τη δημιουργία νέας τουριστικής επιχείρησης και στην υποστήριξη της λειτουργίας της για διάστημα έως 6 μηνών από την έναρξη. Επιλέξιμα θα είναι επίσης τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν στην ολοκλήρωση καταλυμάτων, των οποίων η κατασκευή έχει…

Continue Reading

ΕΣΠΑ και Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Η χρηματοδότηση του Ταμείου Υποδομών με χρήματα του ΕΣΠΑ και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) συμφωνήθηκε κατά τις συναντήσεις του αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξη Χαρίτση και του προέδρου της ΕΤΕπ Βέρνερ Χόγερ την εβδομάδα που μας πέρασε στο Λουξεμβούργο. Το Ταμείο θα χρηματοδοτήσει έργα υποδομής ύψους 1 δισ. ευρώ με τη μορφή συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ)….

Continue Reading

Νέα πρόσκληση με τίτλο Καινοτομία στην Αλιεία

Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καλεί με πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα με τίτλο «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ» Τους παρακάτω δυνητικούς δικαιούχους : Ερευνητικοί οργανισμοί (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί φορείς) σύμφωνα με τους ορισμούς των Ν. 4310/2014 και Ν. 4386/2016 όπως ισχύουν. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Οι προτεινόμενες Πράξεις…

Continue Reading

Πρόγραμμα επιχορήγησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών

«Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών ανακοίνωσαν «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημοσίου τομέα, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών» Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 10.000 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών. Το πρόγραμμα…

Continue Reading

3 νέες ειδικές δράσεις για «Υδατοκαλλιέργειες» – «Βιομηχανικά Υλικά» – «Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό»

Νέα Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων εξέδωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο ‘’Ειδικές ∆ράσεις «Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» – «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» – «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»’’ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, στους Άξονες Προτεραιότητας 01 και 01Σ του ΕΠΑνΕΚ: «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες». Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης που υποβάλλονται στο πλαίσιο της ∆ράσης ‘’Ειδικές ∆ράσεις «Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ»…

Continue Reading

Έως και αύριο 11/7 οι ενστάσεις για τους Βρεφονηπιακούς Παιδικούς Σταθμούς του ΟΑΕΔ

Έως και αύριο 11/7 οι ενστάσεις για τους Βρεφονηπιακούς Παιδικούς Σταθμούς του ΟΑΕΔ μετά την ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων. Την προηγούμενη εβδομάδα αναρτήθηκαν ηλεκτρονικά, από τον ΟΑΕΔ οι προσωρινοί πίνακες αξιολόγησης και επιλογής βρεφών και νηπίων που θα φιλοξενηθούν στους Βρεφονηπιακούς Παιδικούς Σταθμούς του ΟΑΕΔ για το Σχολ. Έτος 2017-2018, όπως έχει καθοριστεί βάση της Δημόσιας Πρόσκλησης ως εξής: 1….

Continue Reading

Πρόσκληση ΟΑΕΔ για συνοπτικό διαγωνισμό

Με νέα προσκλησή του ο ΟΑΕΔ καλεί σε συνοπτικό διαγωνισμό για την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει μόνο της τιμής, την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια αδειών χρήσης καθώς επίσης και την αναβάθμιση και συντήρηση του υφιστάμενου λογισμικού διαχείρισης της βάσης γεωγραφικών δεδομένω του Οργανισμού. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στις 59.000,00 πλέον ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολών προσφορών 24/07/2017 και…

Continue Reading