fbpx
was successfully added to your cart.

Καλάθι

Προκήρυξη του προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ»

Το πρόγραμμα παρέχει επιδοτήσεις έως 70 %, ανάλογα με το εισόδημα και την οικογενειακή κατάσταση, για την υλοποίηση επενδύσεων εξοικονόμησης ενέργειας ενώ για το υπόλοιπο ποσό υπάρχει η δυνατότητα άτοκου τραπεζικού δανείου. Οι διαθέσιμοι πόροι από το ΕΣΠΑ 2014-2020 ανέρχονται σε περίπου 250.000.000,00 ευρώ, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών κεφαλαίων, αναμένεται να ανέλθει στα 500.000.000,00 ευρώ….

Continue Reading

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σκοπός του προγράμματος είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, που λειτουργούν εποχικά, κατά τη χειμερινή περίοδο και συγκεκριμένα από την 1η Νοεμβρίου 2017 έως την 28η Φεβρουαρίου 2018. Το κόστος υλοποίησης του προγράμματος θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ. Η μέγιστη δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 1.000.000,00 ευρώ για το έτος 2018. Στο πρόγραμμα διατήρησης θέσεων εργασίας σε…

Continue Reading

Μέτρο 9 «Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών»

Ξεκίνησαν στις 08/01/2018 οι υποβολές για το πρόγραμμα  «Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών» που θα παραμείνει ανοιχτό ως τις 07/05/2018. Στόχος του Μέτρου είναι η συσπείρωση των παραγωγών σε ομάδες ή οργανώσεις στο τομέα της γεωργίας που θα τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν από κοινού τις προκλήσεις της αγοράς, να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική τους δύναμη, να διευρύνουν τον αριθμό των πιθανών αγοραστών και…

Continue Reading

Χρηματοδότηση Εξαγωγικών Μεταποιητικών Επιχειρήσεων μέσω ΕΣΠΑ

Το νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ» έχει ως αντικείμενο την προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω τη συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες. Ως ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται η 08.01.18. με προϋπολογισμό 50.000.000 ευρώ (Δημόσια Δαπάνη). Σημειώνεται ότι η υποβολή προτάσεων αφορά σε επενδυτικά σχέδια…

Continue Reading

Προκύρηξη του προγράμματος «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα του Τουρισμού, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων. Προϋπολογισμός της Δράσης 120 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας. Δικαιούχοι της Δράσης Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες: Κατηγορία Δικαιούχων Α: Επιχειρήσεις…

Continue Reading

7η θέση η Ελλάδα στο Horizon 2020

  Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στις Προκηρύξεις του Ορίζοντα 2020 για το ICT με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 25/4/2017 (ICT-2017) ανακοινώθηκαν στους εθνικούς εκπροσώπους των συμβαλλόμενων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 14 Σεπτεμβρίου 2017, στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο της συνεδρίασης της επιτροπής H2020 LEIT ICT. Από την πλευρά της Ελλάδας παρέστη ο αναπληρωτής εθνικός εκπρόσωπος για το ICT κ….

Continue Reading

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη Φορέων στο Πρόγραμμα «ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΣ» ως Φορέων υλοποίησης.

Ξεκίνησε το Πρόγραμμα «Τριπτόλεμος» της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς με την υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος των Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, τα οποία καλύπτουν τις σχετικές προϋποθέσεις στο πλαίσιο του ΦΕΚ 1218/Β΄/06.04.2017 προκειμένου να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα ως Φορείς υλοποίησης. Το πρόγραμμα της Δ/νσης Νέας Γενιάς με τίτλο «Τριπτόλεμος» εντάσσεται στο πλαίσιο των κεντρικών αξόνων…

Continue Reading

Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Ανακοινώθηκε η τρίτη (3η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», η οποία αφορά σε αύξηση προυπολογισμού κατά 130 εκ €. Δίνεται η δυνατότητα έγκρισης χρηματοδότησης προτάσεων που επιτυγχάνουν την ελάχιστη αποδεκτή βαθμολογία (τόσο συνολικά όσο και στα επιμέρους κριτήρια) επιπλέον κατά 20% του…

Continue Reading

Δημoσίευση πρόσκλησης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Smart Toolbox for Engaging Citizens into a People-Centric Observation Web – SCENT».

Το έργο SCENT αποσκοπεί στην κινητοποίηση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε περιβαλλοντικά θέματα, με την αξιοποίηση της τεχνολογίας (κινητά τηλέφωνα, εφαρμογές παιχνιδιών, διαδικτυακή πλατφόρμα) ώστε οι τελευταίοι να παρακολουθούν και να ενημερώνουν τις αρχές και τους φορείς χάραξης πολιτικής σχετικά με περιβαλλοντικά ζητήματα και χρήσεις γης. Με αυτόν τον τρόπο, θα δημιουργηθούν οικονομίες κλίμακας και θα μειωθεί σημαντικά το κόστος που απαιτείται για την καταγραφή…

Continue Reading

Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη της Παρέμβασης Ι του Α΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ».

Δημοσιεύθηκαν τα πρακτικά και η έγκριση των αποτελεσμάτων των αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων της Παρέμβασης Ι “ Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις” του Α΄ Κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» καθώς και η αποδοχή των αναλυτικών αξιολογήσεων όπως αυτές έχουν καταχωρηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων. Τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν…

Continue Reading