fbpx
was successfully added to your cart.

Καλάθι

Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου στις τουριστικές περιοχές

Η νέα Δράση «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» του ΕΠΑνΕΚ στοχεύει στην ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές και ειδικότερα σε περιοχές που διαθέτουν σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους και τουριστική δυναμική. Βασική προϋπόθεση συμμετοχής στη Δράση είναι η συνεργασία μεταξύ φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των οικείων Εμπορικών Συλλόγων / Επιμελητηρίων. Ειδικότερα δύνανται να υποβάλλουν προτάσεις τα παρακάτω Σχήματα:…

Continue Reading

“Ποιοτικός εκσυγχρονισμός” Επιδοτούμενη δράση

Η νέα Δράση “Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός” προϋπολογισμού 150 εκατ. ευρώ στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, των εξαγωγικών τους δυνατοτήτων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης. ΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επιλέξιμες επιχειρήσεις για την χρηματοδότηση της δράσης είναι οι Υφιστάμενες Μεσαίες Επιχειρήσεις οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης: έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές…

Continue Reading

Ψηφιακή ενίσχυση επιχειρήσεων έως 400.000ευρώ

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), το υπουργείο δημοσίευσε δύο χρηματοδοτικά προγράμματα οι οποίες στοχεύουν στην ψηφιακή αναβάθμιση πολύ μικρών, μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων. Η δράση «Ψηφιακό Βήμα» προϋπολογισμού 35 εκατ. ευρώ αφορά σε ψηφιακά ανώριμες επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο προϋπολογισμού από  5.000 ευρώ μέχρι το 50% του μέσου κύκλου εργασιών των δύο διαχειριστικών χρήσεων που προηγούνται του έτους…

Continue Reading

«I LIVE GREEN»

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος και το δίκτυο των εταίρων του διοργανώνουν τον διαγωνισμό παραγωγής βίντεο «I LIVE GREEN» και καλούν όλους τους Ευρωπαίους να δείξουν τη δημιουργικότητά τους και να μοιραστούν τις ενέργειές τους για την προστασία του περιβάλλοντος. Τα καλύτερα βίντεο θα λάβουν χρηματικό έπαθλο. Ο διαγωνισμός στοχεύει να αναδείξει τις «πράσινες» ενέργειες πολιτών δηλαδή:   Οι πράσινες ενέργειες…

Continue Reading

2 η Τροποποίηση του Υπομέτρου 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών”

Τροποποiηση του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020» με Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3322/Β’/2016)  Η παράγραφος θ) «Νεοεισερχόμενος» στον αγροτικό τομέα επαγγελματίας αγρότης» του άρθρου 3 «Ορισμοί και Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί» αντικαθίσταται ως εξής: Ειδικότερα, για να κριθεί κάποιος «νεοεισερχόμενος» στον αγροτικό τομέα ως επαγγελματίας αγρότης πρέπει να πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του προαναφερόμενου νόμου…

Continue Reading

Ορισμός Αξιολογητών για τη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Έναρξη των αξιολογήσεων από τα μέλη του Μητρώου Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ για τη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης- Β Κύκλος» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα της παρούσας «Κατάλογος Αξιολογητών». Για τους αξιολογητές προβλέπεται διαδικασία/σύστημα εκπαίδευσης, διαδικασία εξέτασης προκειμένου να επιλεγούν οι αξιολογητές εκείνοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα για τη διαδικασία αξιολόγησης του…

Continue Reading

Μηδενική η απορρόφηση πόρων σε 3 δράσεις του ΕΣΠΑ

Ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο από την Καθημερινή αναφέρει την έως σήμερα απορρόφηση από τους πόρους του ΕΣΠΑ. Πιο συγκεκριμένα ούτε ένα ευρω δεν έχει φτάσει στις τσέπες τελικών δικαιούχων σε τρεις από τις τέσσερις δράσεις του ΕΠΑνΕΚ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία), ενώ τα τέσσερα Ταμεία που έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος παραμένουν αδρανή. Αυτά αναφέρει ο κ….

Continue Reading

Αποσαφήνιση και διευκρίνιση σημείων της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης

Την έγκριση διευκρινιστικών Απαντήσεων για τη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», για την αποσαφήνιση και διευκρίνιση σημείων της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης και των Παραρτημάτων αυτής. 1. Ποιός είναι ο προϋπολογισμός του Επενδυτικού Σχεδίου; Απάντηση: Ο επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 25.000€ έως 400.000€. Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό μικρότερο από 25.000,00…

Continue Reading

Προκήρυξη του προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ»

Το πρόγραμμα παρέχει επιδοτήσεις έως 70 %, ανάλογα με το εισόδημα και την οικογενειακή κατάσταση, για την υλοποίηση επενδύσεων εξοικονόμησης ενέργειας ενώ για το υπόλοιπο ποσό υπάρχει η δυνατότητα άτοκου τραπεζικού δανείου. Οι διαθέσιμοι πόροι από το ΕΣΠΑ 2014-2020 ανέρχονται σε περίπου 250.000.000,00 ευρώ, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών κεφαλαίων, αναμένεται να ανέλθει στα 500.000.000,00 ευρώ….

Continue Reading

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σκοπός του προγράμματος είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, που λειτουργούν εποχικά, κατά τη χειμερινή περίοδο και συγκεκριμένα από την 1η Νοεμβρίου 2017 έως την 28η Φεβρουαρίου 2018. Το κόστος υλοποίησης του προγράμματος θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ. Η μέγιστη δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 1.000.000,00 ευρώ για το έτος 2018. Στο πρόγραμμα διατήρησης θέσεων εργασίας σε…

Continue Reading