Ε.Σ.Π.Α. ΕπιδοτήσειςΣυμβουλευτική

Νέο Πρόγραμμα Επιδότησης Επιχειρήσεων «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας»

By 12 Φεβρουαρίου, 2019 No Comments

Νέα Δράση Επιδότησης Επιχειρήσεων για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων Λιανικού Εμπορίου – Εστίασης – Εκπαίδευσης και Μέριμνας

Η Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται:

 • στο λιανικό εμπόριο
 • στην παροχή υπηρεσιών εστίασης
 • την παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης–κοινωνικής μέριμνας προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους συνολικού προϋπολογισμού 60.000.000 €

Σε ποιους απευθύνεται ενδεικτικά:

Λιανικό Εμπόριο

 • Μηχανοκίνητων και ανταλλακτικών
 • Τροφίμων και ποτών
 • Αρτοσκευασμάτων και γλυκών
 • Softaware/Hardware/ΤΠΕ
 • Λευκών Ειδών/Υφασμάτων
 • Σιδηρικών/Χρωμάτων/Τζαμιών
 • Κατασκευαστικών Ειδών
 • Οικιακής χρήσης/Ηλεκτρ.
 • Ειδών γραφείου/Χαρτικών
 • Αθλ. Ειδών/Παιχνιδιών
 • Ενδυμάτων/Υποδημάτων
 • Φαρμακευτικών ειδών
 • Καλλυντικών
 • Ορθοπεδικών ειδών

Εστιατορίων/Εστίασης

 • Παροχής γευμάτων
 • Εστιατόριο σε ξενοδοχείο
 • Πιτσαρίες
 • Ψητοπωλεία-Σουβλατζίδικα
 • Ταβέρνες με ζωντανή μουσική
 • Σνακ μπαρ/Ζυθοπωλεία
 • Τροφοδοσίας εκδηλώσεων
 • Καντίνες/Κυλικεία
 • Παγωτών/Γλυκών
 • Οινομαγειρεία
 • Κέντρα διασκέδασης
 • Fast food

Εκπαίδευση και Μέριμνα

 • Προσχολική εκπαίδευση
 • Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
 • Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
 • Τεχνική/Επαγγελματική Εκπαίδευση
 • Μεταδευτεροβάθμια
 • Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Αθλητική/Ψυχαγωγική εκπαίδευση
 • Πολιτιστική εκπαίδευση
 • Σχολή ερασιτεχνών/επαγγ. οδηγών
 • Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών
 • Σεμινάρια επιμόρφωσης
 • Ελευθέρων Σπουδών
 • Ωδεία/Ζωγραφική/Υποκριτική

Περίοδος Υποβολών Επενδυτικών Σχεδίων
Ως ημερομηνίες έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 06/02/2019 με καταληκτική ημερομηνία 19/04/2019 .
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης

Χρονοδιάγραμμα δράσης (Διάρκεια υλοποίησης)
Μέχρι 24 μήνες από την ημερομηνία της Απόφασης Ένταξης.
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υλοποιήσουν το 30% του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, τους πρώτους 12 μήνες από την ημερομηνία Ένταξης.

Κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:

Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος έως 100% του επενδυτικού σχεδίου
Παρεμβάσεις για:

 • Θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας, δαπέδου, δώματος, στέγης
 • Αντικατάσταση υφιστάμενων κουφωμάτων με νέα θερμοδιακοπτόμενα ενεργειακά κουφώματα (τουλάχιστον διπλού υαλοπίνακα)
 • Επεμβάσεις επί του περιβάλλοντα & εξωτερικού χώρου για την βελτίωση του μικροκλίματος (π.χ. χρήση βλάστησης, φυτεμένο δώμα)
 • Προσθήκη ή αντικατάσταση εξοπλισμού και συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης
 • Αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης, ψύξης χώρων με νέα ενεργειακά αποδοτικότερα
 • Αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης του συστήματος κλιματισμού.
 • Αναβάθμιση συστήματος και ελέγχου φωτισμού.

Μηχανήματα-Εξοπλισμός έως  100% του επενδυτικού σχεδίου

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για:

 • Εξοπλισμός και εργασίες για μείωση κατανάλωσης νερού.
 • Προμήθεια συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας (Building Energy Management System).
 • Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων φωτισμού ασφαλείας
 • Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας
 • Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας
 • Προμήθεια ατομικών μέσων προστασίας για τους εργαζόμενους.
 • Εφαρμογές που βοηθούν στη βελτιστοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηματικών διεργασιών (ERP, SCMS, WMS, κ.α.)
 • Εφαρμογές διαχείρισης πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης (CRM, HRMS κλπ)
 • Άλλες εφαρμογές (διαχείρισης ειδών, παραγγελιών, εκπτώσεων, επιστροφών, stock, πιστώσεων, ηλεκτρονικών πληρωμών, πλατφόρμες εκπαιδευτικής – ενημερωτικής φύσεως κα.)
 • Υποστήριξη ταμειακών συστημάτων τιμολόγησης και έκδοσης αποδείξεων (Front Office – Point of Sales)
 • Έκδοση και αποστολή ηλεκτρονικών παραστατικών
 • Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων (EDI) με προμηθευτές – πελάτες
 • Πρόγραμμα διαχείρισης πιστότητας (loyalty)
 • Διαχείριση καναλιών ηλεκτρονικών κρατήσεων (Booking Channel Management)
 • Εφαρμογές εσωτερικής οργάνωσης με στόχο την υποστήριξη των ηλεκτρονικών κρατήσεων (π.χ. PMS / Property Management System)
 • Aνάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος είναι 4.000€
 • Aνάπτυξη ή αναβάθμιση ιστοσελίδας είναι 2.500€


Άλλος Εξοπλισμός για τον λειτουργικό εκσυγχρονισμό της 
Επιχείρησης ως 30%

 • Δαπάνες που αφορούν στην αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού
 • Λοιπού εξοπλισμού κάθε μορφής που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό, και στην ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της ενισχυόμενης επιχείρησης.
 • Οι δαπάνες προμήθειας περιλαμβάνουν και το κόστος μεταφοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμούΜεταφορικά μέσα
 • Μέχρι 25.000 ευρώ και έως 30% του επενδυτικού σχεδίου για επιχειρήσεις λιανεμπορίου-εστίασης
 • Έως 100% για επιχειρήσεις εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας (χωρίς παροχή καταλύματος) των ΚΑΔ 85 και 88
 • Μετατροπή κινητήρα πετρελαιοκίνητου/βενζινοκίνητου οχήματος σε κινητήρα διπλού καυσίμου πετρελαίου/βενζίνης – φυσικού αερίου (CNG) ως 12.000,00 ευρώ.Ψηφιακή Προβολή ως 8.000,00.

 • Κόστος προβολής ψηφιακού διαφημιστικού μηνύματος σε τακτική βάση σε κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδες στην Ελλάδα και σε χώρες προορισμού των προϊόντων (π.χ google ads, facebook ads, Instagram ads, youtube)
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες ψηφιακής προβολής (π.χ email marketing, newsletter campaign, web banners, ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης)
 • Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος για:

Προβολή του διαφημιστικού μηνύματος σε τακτική βάση σε κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδες (π.χ google, facebook, youtube κ.ο.κ.) είναι 500 € / μήνα και μέχρι 12 μήνες.

 • Υπηρεσίες ψηφιακής προβολής (π.χ email marketing, newsletter campaign, web banners, ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης): 2.000 €Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών ως 14.000,00 ευρώ.
 • Πιστοποίηση α) υπηρεσιών ή / και β) συστημάτων διαχείρισης σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα ως 7.000,00 ευρώ ανά πιστοποιητικό.Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)
 • Μέχρι 30.000 € και έως 40% του προϋπολογισμού.
 • 15.000 € ανά ΕΜΕ και μέχρι 2 ΕΜΕ.
  Δαπάνες Μελετών/Κατάρτισης/Παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου.
 • Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και
 • εκπόνηση τεχνικών μελετών μέχρι 8.000,00 ευρώ
 • Κατάρτιση προσωπικού σε θέματα Πρώτων Βοηθειών – Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης 80 ευρώ ανά εργαζόμενο και μέχρι 5 εργαζόμενους.
 • Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου 4.000,00 ευρώ

Ποσοστό Επιδότησης
Το ποσοστό επιδότησης όλων των κατηγοριών καθορίζεται στο 50% του ύψους των επενδυτικών σχεδίων που θα υποβάλλουν.

Ύψος Προϋπολογισμών
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 10.000€ έως 150.000€.

Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει αθροιστικά να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Να έχουν την ιδιότητα των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
 • Να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
 • Να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ , ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών (3) αυτών διαχειριστικών χρήσεων
 • Να έχουν το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, κατ’ ελάχιστον:
 • 1 ετήσια μονάδα εργασίας (ΕΜΕ) για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου,
 • 2 ΕΜΕ για τον κλάδο της εστίασης και
 • 5 ΕΜΕ για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας.
sinis

Author sinis

More posts by sinis

Leave a Reply