Ε.Σ.Π.Α. Επιδοτήσεις

Προκήρυξη του προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ»

By 9 Φεβρουαρίου, 2018 No Comments

Το πρόγραμμα παρέχει επιδοτήσεις έως 70 %, ανάλογα με το εισόδημα και την οικογενειακή κατάσταση, για την υλοποίηση επενδύσεων εξοικονόμησης ενέργειας ενώ για το υπόλοιπο ποσό υπάρχει η δυνατότητα άτοκου τραπεζικού δανείου.
Οι διαθέσιμοι πόροι από το ΕΣΠΑ 2014-2020 ανέρχονται σε περίπου 250.000.000,00 ευρώ, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών κεφαλαίων, αναμένεται να ανέλθει στα 500.000.000,00 ευρώ.

Επιλέξιμες Δαπάνες:

Αντικατάσταση Κουφωμάτων.

Τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.

Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης.

Αναβάθμιση συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης.

Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτηριακό κέλυφος συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πιλοτής.

 

Όροι και προϋποθέσεις:

Ο προϋπολογισμός ανά αίτηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 25.000 ευρώ.

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα, με οικοδομική άδεια.

Επιλέξιμη είναι μια κατοικία εφόσον χρησιμοποιείται ως κύρια, υφίσταται νόμιμα, δεν είναι αυθαίρετη και έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης της Πρώτης Ενεργειακής Επιθεώρησης (Α’ ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.
Οι αιτήσεις θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά και θα επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης από Ενεργειακό Επιθεωρητή, ο οποίος και θα εκδίδει το απαιτούμενο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης.

Το κόστος έκδοσης του πιστοποιητικού θα καλύπτεται από το Πρόγραμμα.

Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, θα ελέγχεται κατά πόσο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που είχαν τεθεί.
Οι δαπάνες θα πρέπει
του ΚΕΝΑΚ (Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων), να επιτυγχάνουν εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερη από το 40% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτηρίου αναφοράς για τις κατηγορίες 1 και 2 του πίνακα και μεγαλύτερη από το 70% για τις υπόλοιπες κατηγορίες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις μέχρι την κάλυψη των προβλεπόμενων κεφαλαίων του Προγράμματος.

Συντακτική Ομάδα

Author Συντακτική Ομάδα

More posts by Συντακτική Ομάδα

Leave a Reply